Privacyverklaring

Dit is de Privacy verklaring van Trommel Training & Coaching. In deze verklaring leest u hoe omgegaan wordt met de persoonsgegevens die wij van u krijgen.

De Algemene Verordening (AVG) Persoonsgegevens heeft als doel mensen meer rechten te geven over de verwerking van hun persoonsgegevens door organisaties. Organisaties mogen daarom alleen nog persoonsgegevens van hun klanten vragen als zij daar een grondslag voor hebben. Het moet duidelijk omschreven zijn waarom persoonsgegevens worden bewaard en de opslag dient veilig te gebeuren.

Trommel Training & Coaching verzamelt alleen die persoonsgegevens die door u zelf verstrekt worden middels een email. De informatie die gevraagd wordt is noodzakelijk om een goede dienstverlening te garanderen, om met u te kunnen communiceren en om u (indien van toepassing) een factuur te kunnen toezenden.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Naam
(Facturatie)adres
Emailadres
Telefoonnummer

 

Bewaartermijn gegevens.

De contactgegevens worden door Trommel Training & Coaching bewaard overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?

De persoonsgegevens worden gebruikt om een offerte te kunnen versturen.

Daarnaast worden de gegevens gebruikt om met elkaar te kunnen communiceren gedurende het coach- of trainingstraject.

Tot slot worden de gegevens gebruikt voor het sturen van een factuur.


Wie kan de informatie inzien?

Dorien Trommel van Trommel Training & Coaching kan de gegevens inzien. Berveling Accountants & Adviseurs in Leiden, waar de boekhouding wordt verzorgd, heeft inzage in de facturen die verstuurd zijn. Indien de belastingdienst controle uitvoert op de boekhouding dan kunnen ook zij de gegevens inzien. Mochten data toch worden gestolen en dit gevolgen voor u hebben, dan zullen we u daarover informeren.
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de gegevens, neem dan contact met Dorien Trommel via trommeltc@hetnet.nl.


Wanneer u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina vermeld.